Wesprzyj Kontakt

2 minuty czytania  •  04.03.2022

Dzielnice planują, jak wydać pieniądze

Udostępnij

Kolejne rady dzielnic: Czechów Południowy, Węglin Północny, Węglin Południowy, podejmują uchwały dotyczące podziału środków z rezerwy celowej. Co zrobią mieszkańcy za swoje 170 tysięcy? Wydadzą głównie na remonty chodników, jezdni, ale pojawią się też nowe miejsca parkingowe czy ławki.

Rezerwa celowa to wydzielona w budżecie miasta pula pieniędzy, z której finansowane są zadania zgłaszane przez rady dzielnic. Każda dzielnica ma do dyspozycji 170 tys. zł.

Czechów Południowy wyda wszystko

Na Czechowie Południowym próbowano podjąć decyzję już pod koniec stycznia. – Niestety, nie było kworum – ubolewał sekretarz Zarządu Dzielnicy Michał Chodkowski. Na posiedzeniu 7 lutego radni rozdysponowali całą przysługującą dzielnicy kwotę. Najwięcej pieniędzy pójdzie na remont chodnika i schodów prowadzących do ul. Iglatowskiego oraz miejsca parkingowe.

W dzielnicy w 2022 r. zostaną zrealizowane następujące zadania:

 • montaż pięciu ławek z koszami na chodnikach wzdłuż al. Smorawińskiego – 15 000 zł,
 • budowa 14 miejsc parkingowych przy ul. Kiepury, Lipińskiego, Lawinowej i Młodej Polski – 86 000 zł,
 • remont schodów wraz z chodnikiem przy ul. Kosmowskiej prowadzących do ul. Iglatowskiego – 56 000 zł,
 • festyn z okazji Dnia Dziecka – 13 000 zł.

Na Węglinie Północnym inwestycje drogowe

Niemal całą kwotę rozdysponowała również Rada Dzielnicy Węglin Północny. Zdecydowano 140 000 zł przekazać do Zarządu Dróg i Mostów:

 • na bieżące remonty i utrzymanie ulic: Romea (15 000 zł), Jacyny Onyszkiewicza (20 000 zł) i Abelarda (5 000 zł),
 • na remont chodnika na ulicach Zagłoby i Wokulskiego (strona nieparzysta) od posesji 1a przy ul. Zagłoby do wyczerpania środków – 30 000 zł
 • na wykonanie 4 słupów oświetleniowych jako kontynuacji oświetlenia ulicy Feliksa Skubiszewskiego – 70 000 zł.

Ponadto kwotę 20 000 zł przeznaczono na dofinansowanie działań Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, w tym na wydawanie gazetki „GO” (4 000 zł) oraz na wsparcie inicjatyw kulturalnych skierowanych do lokalnej społeczności, np. „Scena dla Węglina”, festyn dzielnicowy, zespołów muzycznych czy amatorskiego ruchu teatralnego.

W rezerwie do dalszego rozdysponowania pozostała kwota 10 000 zł – dodaje Dariusz Boruch, przewodniczący Zarządu Dzielnicy.

Węglin Południowy zaczyna dzielić

Węglin Południowy, jak informuje przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Anna Glijer, dotąd podjął uchwały „zagospodarowujące” 117 000 zł. Dotyczą one następujących zadań:

 • remont odcinka chodnika ul. Kaszubskiej od ulicy Urzędowskiej po stronie parzystej – 22 000 zł,
 • wykonanie 3 progów zwalniających oraz jednego przejścia wyniesionego wraz z oznakowaniem oraz dokumentacją projektową na ulicy Podhalańskiej – 45 000 zł,
 • wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na ul. Węglinek na odcinku od ul. Granitowej do wykorzystania środków – 50 000 zł.

Felin doprecyzowuje plany

Felin już wcześniej rozdysponował 85 tys. zł. Teraz tę listę poszerzono o kolejne działania:

 • budowa chodnika przy ul. Doświadczalnej – 10 000 zł,
 • nasadzenia drzew, bylin, traw ozdobnych na terenie pętli „Felin” – 30 000 zł,
 • dokumentacja Parku Centralnego na Felinie – 35 000 zł.

Na chwilę obecną zaplanowano 94 proce. rezerwy celowej Rady Dzielnicy Felin – podsumowuje Arkadiusz Gołębiowski, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Felin.

Termin na przekazanie uchwał w sprawie rezerwy celowej mija 30 kwietnia 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *