Wesprzyj Kontakt

4 minuty czytania  •  19.04.2021

Decyzja o tym, że Lublin nie dostanie rządowej dotacji zapadła w… Lublinie?

Udostępnij

Politycy opozycji i Prezydent Lublina są oburzeni pominięciem Lublina w podziale środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Ślą pytania do Premiera. Tymczasem decyzja zapadła w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

– Zadania wojewodów w zakresie realizacji zadań Funduszu (§ 6 ust. 2a uchwały) obejmują m.in. ocenę wniosków oraz przekazanie Prezesowi Rady Ministrów wniosków rekomendowanych. Dokonując oceny wniosków wojewoda bierze pod uwagę kryteria oceny tożsame z kryteriami określonymi dla Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego – wyjaśnia Agnieszka Strzępka, rzeczniczka prasowa Wojewody Lubelskiego. Rzeczniczka Wojewody zastrzega jednak, że ostateczna decyzja podejmowana była przez premiera.

Prześledźmy zatem po kolei i sprawdźmy co się stało, że wniosek Lublina nie uzyskał dofinansowania.

Kto oceniał wnioski

W celu oceny złożonych przez samorządy wniosków, Wojewoda powołał zespół oceniający. W skład zespołu weszli:

  • Paweł Paszko – Dyrektor Biura Wojewody – Przewodniczący;
  • Małgorzata Puchacz – zastępca kierownika oddziału w Wydziale Infrastruktury – Zastępca Przewodniczącego;
  • Jakub Ciarka – inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Certyfikacji;
  • Jakub Koper – ekspert w Biurze Informatyki i Obsługi Urzędu;
  • Anna Ozimek – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Środowiska i Rolnictwa;
  • Renata Rojek – kierownik oddziału w Wydziale Polityki Społecznej;
  • Mariusz Zabłotni – kierownik oddziału w Wydziale Środowiska i Rolnictwa.

– Tryb oraz sposób jej pracy nie był określony w obowiązujących przepisach prawnych. Zespół dokonał oceny złożonych wniosków zgodnie z kryteriami określonymi w ww. uchwale Rady Ministrów oraz przedstawił jej wyniki Wojewodzie Lubelskiemu – wyjaśnia Strzępka.

Wspomniane kryteria to: realizacja zasady zrównoważonego rozwoju, kompleksowość inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, koszt inwestycji w stosunku do dochodów samorządu, liczba osób, na które inwestycja będzie mieć korzystny wpływ, relacja kosztu do spodziewanych efektów, wpływ na zapobieganie klęskom żywiołowym oraz zasada dostępności.

Zespół dokonał oceny złożonych wniosków i przedstawił je Wojewodzie. „Posiłkując się” wynikami prac zespołu Wojewoda wskazał Premierowi listę 279 rekomendowanych inwestycji o łącznej wartości 834 mln zł.

Wojewoda nie rekomenduje dofinansowania dla Lublina

Urząd Miasta Lublin w naborze zgłosił jeden wniosek (maksymalnie można było zgłosić trzy wniosku). Chodzi o budowę „Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego” dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (dworzec metropolitalny). Prezydent liczył na 30 mln zł wsparcia z 300 mln zł potrzebnych na całość zadania. Wniosek nie znalazł się na liście wniosków rekomendowanych, wysłanych przez wojewodę Lecha Sprawkę do premiera.

W wyniku pierwszej oceny Wojewoda Lubelski przekazał do Kancelarii Premiera dwie listy:

  • 279 wniosków rekomendowanych,
  • 295 wniosków bez rekomendacji Wojewody.

Wszystkim mniej, tylko dla Chełma więcej

Następnie Kancelaria Premiera poinformowała, że dla województwa lubelskiego do rozdysponowania jest kwota ok. 162 mln zł i lista rekomendowanych wniosków wróciła do urzędu wojewódzkiego. Wojewoda musiał znacznie „odchudzić” listę. Tym razem wskazał 106 wniosków do dofinansowania na łączną kwotę ok. 162 mln zł.

Wojewoda musiał znacznie skrócić listę przyznanych dotacji (należało zmniejszyć przyznane dotacje z 834 mln zł do zaledwie 162 mln zł). W kolejnej liście, przekazanej do premiera finansowo straciły m. in. miasto Biała Podlaska (przepadł jedyny rekomendowany wcześniej wniosek) oraz Zamość (zamiast trzech, dofinansowanie tylko jednej inwestycji, zamiast 8,4 – przyznane 4 mln zł). Drastyczne cięcia ominęły natomiast Chełm. Środki dla miasta zostały zwiększone o 14,8 mln zł – zamiast jednego inwestycji, dofinansowanie otrzymają aż trzy!


W piątek popołudniu wysłaliśmy pytanie o komentarz do rzeczniczki wojewody. Zapytaliśmy dlaczego wniosek Lublina nie znalazł się na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania? Jakie braki, błędy lub inne kryteria o tym zadecydowały? Czekamy na odpowiedź.

MiastoWnioski rekomendowaneWnioski bez rekomendacjiRekomendowana kwotaRekomendowane (ponownie)Kwota
Biała Podlaska125,1 mln zł00 zł
Chełm123,0 mln zł317,8 mln zł
Lublin010 zł00 zł
Zamość308,4 mln zł14,0 mln zł
Zestawienie wniosków złożonych przez miasta grodzkie Lubelszczyzny w naborze Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok.

Na co dostali?

Chełm

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do usług zdrowotnych i społecznych dla mieszkańców miasta Chełm, poprzez zadania:
1) Wyposażenie poradni kardiologicznej, endokrynologicznej, okulistycznej oraz laboratorium analitycznego MSPZOZ w Chełmie,
2) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do MSPZOZ w Chełmie,
3) dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (windy zewnętrzne i wewnętrzne, platformy przyschodowe, podjazdy zewnętrzne).
Kwota inwestycji: 3 mln zł
Kwota dotacji: 3 mln zł

Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych miasta Chełm oraz kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej. Projekt obejmie inwestycje poprawiające efektywność energetyczną budynków wielorodzinnych, znajdujących się w zasobach komunalnych miasta Chełm oraz dotyczy kompleksowej modernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z dostosowaniem infrastruktury towarzyszącej dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby działalności Centrum Dialogu Kultur znajdującego się na Górze Chełmskiej, która stanowi kolebkę historycznie wielokulturowego i wieloreligijnego miasta Chełm
Kwota inwestycji: 12,5 mln zł
Kwota dotacji: 7 mln zł

Przebudowa dróg powiatowych i gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełm Inwestycja pozwoli na przebudowę ok. 7000 m dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W zakres inwestycji wejdzie również przebudowa i budowa infrastruktury towarzyszącej (ciągi rowerowe, chodniki, przystanki autobusowe, przejścia dla pieszych dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami)
Kwota inwestycji: 14,5 mln zł
Kwota dotacji: 4,8 mln zł

Zamość

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowy System Indywidualnej Segregacji Odpadów. Systemem objęte zostaną miejsca gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych w zabudowie wielorodzinnej. Inwestycja polega za zakupie urządzeń mechanicznych do gromadzenia odpadów komunalnych (inteligentne moduły wyposażone w: kontrolę dostępu, wagi legalizowane, pomiar zapełnienia, CCTV) i systemu informatycznego (baza danych, aplikacja www), montażu urządzeń na terenie Miasta, uruchomieniu urządzeń i systemu informatycznego (smart management)
Kwota inwestycji: 4 mln zł
Kwota dotacji: 4 mln zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

5 minuty czytania

04.04.2024

Deweloper zagrodził wąwóz ESOCH. Zgodę na płot wydało miasto

Mieszkańcy Czechowa stracili dostęp do zielonego wąwozu. Deweloper ogrodził go…

7 minuty czytania

30.03.2024

Strefa Płatnego Parkowania w Lublinie. Drogi parking = krótkie parkowanie?

Podniesienie opłat w Strefie Płatnego Parkowania miało zniechęcić kierowców do…

3 minuty czytania

29.03.2024

Rekordowo dużo pomysłów na Budżet Obywatelski. Ale o co w nich chodzi – to ściśle tajna sprawa

Projektów jest 216, jednak co się konkretnie kryje za pomysłami…

3 minuty czytania

26.03.2024

7 mln zł na Park Bronowicki. Pieniądze z UE dostanie też CSK i Filharmonia

28 inwestycji na kwotę ponad 117 mln zł ma już…

7 minuty czytania

18.03.2024

Marszałek nie pożałował. Blisko 12 milionów na nagrody. Kto dostał najwięcej?

Po kilkadziesiąt tysięcy złotych wpłynęło na konta dyrektorek – specjalistek…

4 minuty czytania

13.03.2024

Zimny prysznic dla prezydenta Żuka. Minister sportu nie da pieniędzy na nowy stadion żużlowy

KOMENTARZ Sławomir Nitras z Platformy Obywatelskiej mówi partyjnemu koledze Krzysztofowi…

4 minuty czytania

14.02.2024

Rusza rozbudowa ul. Wallenroda. Prace rozpoczną się od wycinki

Dziś ruszają prace przy rozbudowie ul. Wallenroda. Drogowcy zaczną od…

7 minuty czytania

09.02.2024

Centrum Nauki – tym razem na dworcu PKS. Ile razy słyszeliśmy takie obietnice?

Prezydent Lublina, pytany o przyszłość terenu po dworcu na Podzamczu,…