Wesprzyj Kontakt

4 minuty czytania  •  24.12.2020

Czy w Lublinie zaczynamy wygaszanie partycypacji?

Udostępnij

W poprzednim artykule opisaliśmy jak nie udało się zrealizować projektów w Budżecie Obywatelskim i jak zabrakło na nie pieniędzy w przyszłym roku. To jednak tylko wierzchołek partycypacyjnej góry lodowej…

„Okradanie” Budżetu Obywatelskiego

Ustawa przewiduje, że mieszkańcy w Budżecie Obywatelskim decydują o przeznaczeniu 0,5% środków z budżetu miasta. Ciężko oprzeć się wrażeniu, że w Lublinie to tylko zapis na papierze. Poza znaczną liczbą projektów, które nie doczekały się realizacji, mamy też w Lublinie sytuację wykreślenia zadania wskazanego przez mieszkańców. Z budżetu miasta zniknął jeden z dużych ogólnomiejskich projektów. Chodziło o budowę budynku klubowego dla Akademii Piłkarskiej. Ani regulamin, ani ustawodawca nie dopuścili takiej sytuacji.

O wpisanie w jego miejsce kolejnego projektu, jeszcze w sierpniu walczył autor projektu, który jako pierwszy był na liście rezerwowej. Chodzi o projekt Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian. Zakładał on między innymi remont alejek nad Zalewem Zemborzyckim. Urzędnicy odpowiedzieli, że jest już za późno na jego realizację. Jednak przez pryzmat budżetu miasta realizacja tego konkretnego projektu polegałaby na podniesieniu kapitału zakładowego spółki MOSIR Lublin, która później musiałaby zrealizować ten projekt.
W ten sposób z tegorocznej puli Budżetu Obywatelskiego „ukradziono” 1,5 mln zł. O całej sytuacji zaalarmowaliśmy Regionalną Izbę Obrachunkową.

Lista zaległości jest długa

Poza co najmniej 11 projektami, których nie udało się zrealizować w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, na realizację wciąż czekają projekty z poprzednich lat. O ich szczegółową listę pytał radny Marcin Jakóbczyk. Łącznie to 12 pozycji na prawie 5 milionów złotych. Jeden projekt czeka na realizację od 2017, cztery od 2018 a 7 jest zeszłorocznych. Kiedy będą zrealizowane? – Poszukujemy możliwości finansowych dla realizacji projektów. Jak tylko sytuacja na to pozwoli, inwestycje będą kontynuowane – tłumaczy Zastępca Prezydenta Beata Stepaniuk-Kuśmierzak. Szkopuł w tym, że Budżet Obywatelski jest obowiązkowy a środki na realizację projektów są zapewnione w budżecie. Przynajmniej w danym roku.

W przyszłorocznym budżecie część z zaległości zostanie zrealizowana:
– odnowa boiska piłkarskiego przy SP nr 31 za 500 tys. zł (projekt miał być pierwotnie realizowany w 2019 roku),
– wykonanie miejsca spotkań – „grilla miejskiego” (altanki) w okolicy ul. Baśniowej za 220 tys. Zł (2019 rok),
– Sygnał od nowa – wykonanie nawodnienie płyty boiska za 100 tys. Zł (2017, tej pozycji nie było na liście niezrealizowanych, które otrzymał radny).
W ten sposób zaległości z poprzednich lat zmaleją do ok. 4 mln zł… Ale do bilansu trzeba dopisać 3 mln zł za projekty niezrealizowane w bieżącym roku. Plus półtorej miliona „ukradzione” z puli…

Czeka nas totalne cięcie partycypacji?

Poza brakiem środków na realizację zaległych projektów, w przyszłorocznym budżecie zabraknie też środków na Zielony Budżet. Prezydent od lat chwalił, że to pierwsza i jedyna tego typu inicjatywa w Polsce.

W tegorocznym budżecie pierwotnie zaplanowano 70 mln zł na współpracę z mieszkańcami. Na przyszły rok planuje się już tylko 55 mln zł. Mimo to, dobry humor nie opuszcza Prezydenta Lublina, który w projekcie budżetu napisał: „Dzięki różnym rodzajom współpracy z mieszkańcami, projekt uwzględnia potrzeby i oczekiwania wspólnoty samorządowej, choć w zakresie zmniejszonym w stosunku do lat poprzednich z uwagi na pandemię Covid-19 i konieczność podejmowania działań oszczędnościowych„.

Partycypacja to nie tylko pieniądze…

Partycypacja to nie tylko pieniądze. To także współpraca. Z tą także nie idzie najlepiej. W listopadzie czasie stowarzyszenie HomoFaber donosiło, iż przez ponad pół roku nie dostało odpowiedzi na swój wniosek o powołanie Komisji Dialogu Obywatelskiego. Poprzez KDO organizacje pozarządowe miały współuczestniczyć w kształtowaniu polityki miasta. Powstały z inicjatywy samego prezydenta. Od ich powołania we wrześniu 2019 roku wpłynął tylko jeden wniosek – ten od HomoFaber. Na wniosek z czerwca do końca października organizacja nie otrzymała odpowiedzi. Pomimo przypomnienia się, przez kolejny miesiąc nie dostała odpowiedzi. Mija kolejny miesiąc a KDO wciąż nie została powołana.

Podobne problemy od lat mają lubelscy rowerzyści. Choć od 2010 roku powinien funkcjonować Zespół ds. wdrażania Standardów Rowerowych, który miał oceniać każdą inwestycję dot. ruchu rowerowego to zespół nie zaczął działać. Od 2011 roku miała zaś działać Rada ds. Ruchu Rowerowego. Tej prezydent też nie powołał. Gdy rowerzyści złożyli na to skargę do Rady Miasta ta skargę odrzuciła. W uzasadnieniu skargi nie odniesiono się bezpośrednio do faktu braku powołania Rady ds. Ruchu Rowerowego. Radni wskazali jednak, że trwają prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. – Jedną z podstawowych cech wyróżniających plany zrównoważonej mobilności miejskiej jest duży zakres partycypacji społecznej, znacznie szerszy niż tradycyjnie postrzegane konsultacje społeczne – czytamy w odpowiedzi na skargę.


Lista projektów z Budżetu Obywatelskiego 2017-2019, które wciąż czekają na realizację:

BO 2017
M-14 Boiska do koszykówki i siatkówki na Botaniku 500 000 zł
BO 2018
M-33 Wokół Sygnału plac zabaw 150 000 zł
M-64 Mini Park Linowy na Botaniku 300 000 zł
M-65 Nasza dzielnica Sławinek 300 000 zł (ma być dokończony w 2021 roku)
M-97 Alejami wąwozu dla Czechowa 142 940 zł
BO 2019
D-1 Czuby, LSM łączy nas wąwóz i rekreacji miejsce aktywnego wypoczynku 1 200 000 zł
D-50 Boisko Wysokich Lotów Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 31 w Lublinie 1 200 000 zł (ma być dokończony w 2021 roku)
M-5 Chodnikiem przez Bystrzycę 300 000 zł
M-29 Przebudowa nawierzchni płyty boiska, wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania imprez okolicznościowych 175 000 zł
M-92 Nasz Sławinek 175 000 zł
M-98 Przyjazna Dolina Siłownia i Plac Zabaw przy ul. Węglarza 175 000 zł
M-113 Zielone Czuby 300 000 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *