Wesprzyj Kontakt

2 minuty czytania  •  12.08.2022

Biała Podlaska ze słabym wynikiem pozyskiwania środków unijnych

Udostępnij

W perspektywie 2014-2020 Biała Podlaska pozyskała znacznie mniej środków unijnych w przeliczeniu na mieszkańca niż Lublin, ale także Chełm i Zamość. Jak w mieście tłumaczą taki wynik?

Wśród 4 miast grodzkich na Lubelszczyźnie, Biała Podlaska może się pochwalić najniższym pozyskaniem środków w przeliczeniu na mieszkańca. Chełm, Lublin, Zamość mogą się pochwalić ściągnięciem unijnego dofinansowania na poziomie ok. 3,5 tys. zł na mieszkańca. Biała Podlaska – niecałymi 1800zł.

Liderem w pozyskiwaniu środków jest Lublin, który pozyskał ponad 1,1 mld zł. Wynik ten jest jednak nieosiągalny dla pozostałych miast. Z samego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Lublin otrzymał prawie 750 mln zł. O te środki nie mogły się starać ani Biała Podlaska, ani Chełm, ani Zamość. Lublin to jednak stolica województwa i miasto 5 razy większe niż pozostałe miasta grodzkie.

Chełm i Zamość pozyskały po ok. 215 mln zł unijnych środków w perspektywie 2014-2020. W tyle pozostaje Biała Podlaska, która pozyskała tylko ok. 100 mln zł. Jak w mieście tłumaczą tak słaby wynik? – W perspektywie 2014-2020 Chełm, Zamość i Lublin otrzymały duże kwoty dofinansowania ze środków UE na realizacje projektów drogowych realizowanych na drogach krajowych – tłumaczy Wojciech Sosnowski z bialskiego magistratu.

Do Chełma trafiło 110 mln zł na przebudowę ponad 8 km drogi krajowej nr 12. Przebudowana została droga przebiegająca przez całe miasto, od wschodniej do zachodniej granicy miasta. Do Zamościa trafiło 81 mln zł na przebudowę około 5 km drogi krajowej nr 74. – Biała Podlaska nie aplikowała o te środki ponieważ przebudowa przebiegającej w granicach miasta drogi krajowej została wykonana w latach 2008-2009 – przypomina Sosnowski. Inwestycja sprzed 10 lat kosztowała ok. 146 mln zł.

Bialski urzędnik wskazuje ponadto, że Zamość pozyskał środki na ochronę zabytków UNESCO. Takie zabytki ma Zamość, a nie ma Biała Podlaska. Zamość na ten cel pozyskał prawie 24 mln zł.

Uwzględniając wskazane przez urzędników kwestie, Biała Podlaska nie odstaje tak bardzo od wyniku Chełma i Zamościa.

Na co unijne dofinansowanie przeznaczyła Biała Podlaska?

Ponad połowę środków w Białej pozyskano na 4 projekty: wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych (12,5 mln zł), budowę zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności (13,5 mln zł), remont i przebudowę budynków na obszarze rewitalizacji z przeznaczeniem na realizację usług społecznych (17,5 mln zł) oraz rewaloryzację i modernizację Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów (19,5 mln zł). Na tle innych miast grodzkich Biała Podlaska przeznaczyła stosunkowo dużo środków na ochronę środowiska: budowę instalacji OZE czy wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne.


Dane pozyskaliśmy w oparciu o stronę https://mapadotacji.gov.pl/ oraz informacje zamieszczane przez poszczególne miasta na swoich stronach internetowych. Nie uwzględnialiśmy w nich środków pozyskanych przez miejskie spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły