Wesprzyj Kontakt

Artykuły tego redaktora

3 minuty czytania

25.10.2022

Rankingi miast 2022. Newsweek, Forbes i Wspólnota

Rankingi miast 2022. Newsweek, Forbes i Wspólnota

5 minuty czytania

18.10.2022

Elektromobilność lubelska czyli gdzie ładować 305 osobowych…

W ciągu dwóch lat od sierpnia 2020 do sierpnia 2022…

3 minuty czytania

12.10.2022

Radny z gminu Ludwin. Po 104 dniach…

Kolejny radny, który współpracuje z samorządem, choć nie powinien, czyli…

4 minuty czytania

06.10.2022

LGD 2.0 czyli MiŚ na miarę naszych…

Jak grzyby po deszczu powstają w województwie lubelskim LGD-y nowo-twory…

< 1 minuty czytania

16.09.2022

Gliniana 27. Lubelscy radni podarowali mieszkanie… policjantom.

Uchwałą Rady Miasta nr 1210/XL/2022 radni zgodzili się podarować Skarbowi…

2 minuty czytania

05.09.2022

Listy do fundacji. Drzewa wzdłuż S12/17, a…

Otrzymaliśmy od Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Hajdów-Zadębie korespondencję. którą prowadził w…

2 minuty czytania

24.08.2022

Podwyżka czynszów mieszkań komunalnych i socjalnych od…

Prezydent Miasta Lublin podniósł stawkę bazową miesięcznego czynszu z 6,35…

2 minuty czytania

23.08.2022

W Ulanie Majoracie 11 września wybory uzupełniające…

Wybory uzupełniające w Ulanie po uchyleniu mandatu radnemu Adamowi Mazurkowi

4 minuty czytania

22.07.2022

4 mln zł na media z kasy…

Promocja/reklama/ogłoszenia w prasie, radiu, tv, a także internecie kosztuje. Łącznie…

2 minuty czytania

13.07.2022

Listy do fundacji: Z mObywatelem nie potwierdzisz…

Obywatel chciał skorzystać w UM Lublin z mObywatela. Nie można

2 minuty czytania

27.06.2022

Kąkolewnica. Kolejny radny z fakturami z gminy

Wojewoda pozytywnie rozpatrzył skargę Fundacji Wolności na zaniechanie Rady Gminy…

4 minuty czytania

17.06.2022

Lublin TAX FREE 2021, czyli podatki umorzone.…

Jak co roku samorządy, w tym i Miasto Lublin, publikują…