Wesprzyj Kontakt

2 minuty czytania  •  11.07.2022

Audyt finansowy miasta wyleciał z budżetu obywatelskiego. Nie zaspokaja potrzeb mieszkańców

Udostępnij

Komisja zakończyła ocenę formalną projektów zgłoszonych do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Lublinie. Wśród odrzuconych znalazła się propozycja przeprowadzenia zewnętrznego audytu finansowego miasta. – Nie sposób uznać, że „audyt finansowy miasta” jest zadaniem własnym miasta zaspokajającym zbiorowe potrzeby mieszkańców – zaznaczono w uzasadnieniu odrzucenia projektu.

To już pewne. W przyszłym roku nie będzie zewnętrznego audytu finansów miasta. Taki pomysł na budżet obywatelski zgłosiła Fundacja Wolności.

Projekt dotyczył szczegółowej analizy przychodów i wydatków budżetu miasta, zwłaszcza w zakresie oświaty (w tym roku dopłacimy 280 mln zł do subwencji oświatowej), efektywności planowanych inwestycji, optymalizacji działań spółek komunalnych oraz weryfikacji przychodów i kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Audyt finansowy miasta nie zaspokaja zbiorowych potrzeb mieszkańców

– Budżet Obywatelski to już stały element zarządzania miastem przy aktywnym wsparciu mieszkańców. Dziękuję wszystkim osobom, które złożyły wnioski w Budżecie Obywatelskim i chcą rozwijać swoje najbliższe otoczenie. Wszystkie projekty oceniono bardzo skrupulatnie. Wysoka jakość pracy nad realizacją budżetu obywatelskiego jest kluczem do wiarygodności tego procesu, a co za tym idzie, do zaangażowania mieszkańców w kolejne edycje – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Urzędnicy (i radni) dokonujący oceny formalnej złożonych projektów stwierdzili, ze ten pomysł nie mieści się w kategorii zadań własnych gminy. – W art. 7 ust. 1 wymieniono zadania własne gminy wskazując katalog zadań „w szczególności”), jednak nie sposób uznać, że „audyt finansowy miasta” jest zadaniem własnym miasta zaspokajającym zbiorowe potrzeby mieszkańców – czytamy w uzasadnieniu oceny negatywnej.

Audyt finansów jest wykonywany cyklicznie

– Warto również dodać, że cały szereg zadań wymienionych przez autora projektu (zarządzanie finansami w placówce oświatowej, weryfikacja deklaracji śmieciowych składanych przez mieszkańców, analiza planowanych inwestycji, optymalizacja działalności spółek komunalnych) jest wykonywany cyklicznie przez odpowiednie merytorycznie komórki działające w strukturach Urzędu Miasta Lublin – czytamy w uzasadnieniu oceny.

Komisja wylicza też organy wewnętrznej kontroli (Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego czy Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. audytu wewnętrznego) oraz instytucje zewnętrzne , które oceniają działania urzędu miasta, takie jak:

  • Regionalna Izba Obrachunkowa,
  • Najwyższa Izba Kontroli,
  • Lubelski Urząd Wojewódzki,
  • Kuratorium Oświaty,
  • Urząd Zamówień Publicznych
  • organy kontroli skarbowej.

Na koniec komisja podkreśla, że co roku jest przeprowadzane badanie sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły