Wesprzyj Kontakt

2 minuty czytania  •  11.07.2022

Audyt finansowy miasta wyleciał z budżetu obywatelskiego. Nie zaspokaja potrzeb mieszkańców

Udostępnij

Komisja zakończyła ocenę formalną projektów zgłoszonych do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Lublinie. Wśród odrzuconych znalazła się propozycja przeprowadzenia zewnętrznego audytu finansowego miasta. – Nie sposób uznać, że „audyt finansowy miasta” jest zadaniem własnym miasta zaspokajającym zbiorowe potrzeby mieszkańców – zaznaczono w uzasadnieniu odrzucenia projektu.

To już pewne. W przyszłym roku nie będzie zewnętrznego audytu finansów miasta. Taki pomysł na budżet obywatelski zgłosiła Fundacja Wolności.

Projekt dotyczył szczegółowej analizy przychodów i wydatków budżetu miasta, zwłaszcza w zakresie oświaty (w tym roku dopłacimy 280 mln zł do subwencji oświatowej), efektywności planowanych inwestycji, optymalizacji działań spółek komunalnych oraz weryfikacji przychodów i kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj.

Audyt finansowy miasta nie zaspokaja zbiorowych potrzeb mieszkańców

– Budżet Obywatelski to już stały element zarządzania miastem przy aktywnym wsparciu mieszkańców. Dziękuję wszystkim osobom, które złożyły wnioski w Budżecie Obywatelskim i chcą rozwijać swoje najbliższe otoczenie. Wszystkie projekty oceniono bardzo skrupulatnie. Wysoka jakość pracy nad realizacją budżetu obywatelskiego jest kluczem do wiarygodności tego procesu, a co za tym idzie, do zaangażowania mieszkańców w kolejne edycje – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Urzędnicy (i radni) dokonujący oceny formalnej złożonych projektów stwierdzili, ze ten pomysł nie mieści się w kategorii zadań własnych gminy. – W art. 7 ust. 1 wymieniono zadania własne gminy wskazując katalog zadań „w szczególności”), jednak nie sposób uznać, że „audyt finansowy miasta” jest zadaniem własnym miasta zaspokajającym zbiorowe potrzeby mieszkańców – czytamy w uzasadnieniu oceny negatywnej.

Audyt finansów jest wykonywany cyklicznie

– Warto również dodać, że cały szereg zadań wymienionych przez autora projektu (zarządzanie finansami w placówce oświatowej, weryfikacja deklaracji śmieciowych składanych przez mieszkańców, analiza planowanych inwestycji, optymalizacja działalności spółek komunalnych) jest wykonywany cyklicznie przez odpowiednie merytorycznie komórki działające w strukturach Urzędu Miasta Lublin – czytamy w uzasadnieniu oceny.

Komisja wylicza też organy wewnętrznej kontroli (Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego czy Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. audytu wewnętrznego) oraz instytucje zewnętrzne , które oceniają działania urzędu miasta, takie jak:

  • Regionalna Izba Obrachunkowa,
  • Najwyższa Izba Kontroli,
  • Lubelski Urząd Wojewódzki,
  • Kuratorium Oświaty,
  • Urząd Zamówień Publicznych
  • organy kontroli skarbowej.

Na koniec komisja podkreśla, że co roku jest przeprowadzane badanie sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

2 minuty czytania

21.03.2023

Fundacje nie mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarząd Województwa ogłosił nabór kandydatów do Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku…

5 minuty czytania

19.03.2023

Budżet Obywatelski 2022: wiemy co udało się zrealizować (pełna lista w artykule)

W Budżecie Obywatelskim co roku mieszkańcy mogą decydować o wydatkowaniu…

3 minuty czytania

16.03.2023

Europejska Stolica Młodzieży: czy jest wystarczająco młodzieżowa?

Lublin w 2023 roku jest Europejską Stolicą Młodzieży. Młodzieży brakuje wiedzy o tym…

7 minuty czytania

10.03.2023

Projekty do budżetu obywatelskiego na 2024 rok

Znamy zgłoszone projekty do budżetu obywatelskiego na 2024 rok. Urząd…

5 minuty czytania

09.03.2023

SBO 2.0, czyli szkolne budżety obywatelskie na pełną skalę

Szkolny budżet obywatelski wydoroślał. Z fazy pilotażu przeszedł do pełnoprawnego…

2 minuty czytania

04.03.2023

Ostania szansa by zgłosić swój pomysł. Konkurencja niewielka

Tylko 51 projektów do tej pory zgłosili mieszkańcy do Budżetu…

2 minuty czytania

10.02.2023

Krótka historia o tym, jak pozyskać od miasta Lublin grant na blisko 100 tysięcy zł. Byle szybko i byle jak.

Miejski Aktywator Młodzieżowy za blisko 100 tysięcy złotych. Czy granty…

3 minuty czytania

30.01.2023

Komisja Samorządności Rady Miasta przeciwko projektowi zmian w statucie miasta

Komisja Samorządności Rady Miasta Lublin negatywnie zaopiniowała obywatelski projekt uchwały…