• Transport i łączność

  283451189

  Transport i łączność

  • Zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich

  • Zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich

   175700000

  • Suma:

   283451189

 • Utrzymanie i remonty dróg

  308636224

 • Gospodarka mieszkaniowa

  15343621

 • Administracja publiczna

  134692654

 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  33253600

 • Obsługa zadłużenia

  35000000

 • Oświata i wychowanie

  605786927

 • Ochrona zdrowia

  17678900

 • Pomoc społeczna

  131138690

 • Polityka społeczna i wczesna edukacja

  78586413

 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  117507221

 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  72099886

 • Sport

  47900540

 • Rodzina

  331526189

 • Cześć równoważąca subwencji oświatowej

  6377439

 • Rezerwy ogólne i celowe

  52940099

 • Działalność usługowa

  5630992

  Działalność usługowa

  • Utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych

  • Wydatki związane z opracowaniami planistycznymi

  • Dokończenie prac związanych z rozbudową izby pożegnań wraz z infrastrukturą

  • Regulacja stanów geodezyjno – prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne

  • Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej

  • Pozostałe

  • Utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych

   1500000

  • Wydatki związane z opracowaniami planistycznymi

   720000

  • Dokończenie prac związanych z rozbudową izby pożegnań wraz z infrastrukturą

   517670

  • Regulacja stanów geodezyjno – prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne

   250000

  • Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej

   250000

  • Pozostałe

   245000

  • Suma:

   5630992

 • Inne

  3184992

Na co miasto wydało każde 100zł w danym roku.