Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie 2013

Sprawozdanie 2014

Sprawozdanie 2015

Sprawozdanie zarządu 2017

Bilans 2017

Rachunek zysków i strat 2017

Wynagrodzenie członków zarządu i Rady Nadzorczej MPWiK

miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku:
Prezes Zarządu: wynosi 6-krotność,
Wiceprezes Zarządu: wynosi 5-krotność,
Członek Zarządu: wynosi 5- krotność,
Przewodniczący Rady Nadzorczej: wynosi 1-krotność,
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: wynosi 0,75-krotności,
Członek Rady Nadzorczej: wynosi: 0,75-krotności,
– przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.