Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie zarządu 2017

Bilans 2017

Rachunek zysków i strat 2017

Rachunek zysków i strat za 2013 rok [JPG]

Wynagrodzenie członków zarządu i Rady Nadzorczej spółki Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (wcześniej Kamienice Miasta)

Prezes Zarządu – 3 – krotnoœść przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród zysków w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS;
Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1.100,00 PLN
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 600,00 PLN
Członek Rady Nadzorczej – 600,00 PLN

Wynagrodzenia w spółce za 2013 rok [JPG]