Archives

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok

Sprawozdanie Finansowe i Raport za 2015r.

Sprawozdani Zarządu z działalności Spółki za 2016rok

Sprawozdanie Finansowe i Raport za 2016r.

Rachunek zysków i strat 2017r.

Rachunek przepływów pieniężnych 2017

Bilans 2017

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej MPK Lublin

Wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej „MPK Lublin” Sp. z o.o. wynosi:
– dla Przewodniczącego 1,0 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS,
– dla pozostałych członków 0,75 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie 2013

Sprawozdanie 2014

Sprawozdanie 2015

Sprawozdanie zarządu 2017

Bilans 2017

Rachunek zysków i strat 2017

Wynagrodzenie członków zarządu i Rady Nadzorczej MPWiK

miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku:
Prezes Zarządu: wynosi 6-krotność,
Wiceprezes Zarządu: wynosi 5-krotność,
Członek Zarządu: wynosi 5- krotność,
Przewodniczący Rady Nadzorczej: wynosi 1-krotność,
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: wynosi 0,75-krotności,
Członek Rady Nadzorczej: wynosi: 0,75-krotności,
– przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie zarządu 2017

Bilans 2017

Rachunek zysków i strat 2017

Rachunek zysków i strat za 2013 rok [JPG]

Wynagrodzenie członków zarządu i Rady Nadzorczej spółki Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (wcześniej Kamienice Miasta)

Prezes Zarządu – 3 – krotnoœść przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród zysków w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS;
Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1.100,00 PLN
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 600,00 PLN
Członek Rady Nadzorczej – 600,00 PLN

Wynagrodzenia w spółce za 2013 rok [JPG]

Motor Lublin