Jak napisać wniosek o informację publiczną?

Przede wszystkim należy pamiętać, że udostępnienie informacji na wniosek wynika z tego, że organ nie udostępnił jej w Biuletynie Informacji Publicznej czy Centralnym Repozytorium. Warto też pamiętać, że wnioskować może każdy – nie musisz być mieszkańcem danej gminy by wnioskować w niej o informacje publiczne. Podmiot zobowiązany nie ma także prawa pytać kim jesteś. Nie zapominaj także, że od osoby wnioskującej o informacje publiczną nie można żądać wykazania dlaczego chce danej informacji.
Warto wiedzieć także, że tryb wnioskowania o informację publiczną jest uproszczony i nie stosuje się do niego Kodeksu Postępowania Administracyjnego*. Właśnie dlatego wnioskować o informację publiczną możesz w każdy sposób – ustnie lub pisemnie. Najprostszą formą jest wysłanie wniosku pocztą elektroniczną – nie jest tutaj wymagany podpis elektroniczny! W związku z uproszczoną procedurą przepisy nie przewidują także żadnej konkretnej formy wniosku. Wzór wniosku został przedstawiony na końcu poradnika. Zachęcamy by z niego korzystać jednak nie jest on obowiązkowy. Wystarczającą treścią wniosku są trzy elementy:
– czego żądamy,
– w jakiej formie,
– jak chcemy to otrzymać.
Wysyłając e-mail warto w tytule wiadomości wpisać „Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” co ułatwi urzędnikom klasyfikację naszego żądania.
Pamiętajmy, że dla każdego naszego wniosku powinniśmy mieć dowód jego złożenia na wypadek, gdyby organ z różnych przyczyn nie zrealizował naszego wniosku. W przypadku złożenia tradycyjnego, papierowego wniosku powinno to być potwierdzenie złożenia, w przypadku e-mail – wystarczy wydruk z folderu wysłanych wiadomości. Problem powstaje w przypadku wniosku ustnego stąd nie zachęcamy do tej formy wnioskowania o informacje publiczne (chyba, że urząd może nam udzielić odpowiedzi na nasz wniosek niezwłocznie). Wysyłając e-mail możemy w jego treści poprosić o potwierdzenie otrzymania naszej wiadomości (lub użyć odpowiedniej funkcji). W przypadku otrzymania potwierdzenia będziemy mieć pewność, że nasz wniosek dotarł. Niestety w części urzędów wnioski o udostępnienie informacji publicznej przesłane e-mailem trafiają do niechcianej poczty (spam).
Składając wniosek o informację publiczną osoba wnioskująca nie ma obowiązku wiedzieć czy wnioskowane informacje publiczne:
– są informacją publiczną,
– są informacją przetworzoną,
– są w posiadaniu organu,
– są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej,
– nie mogą być udostępnione ze ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.