Na co władze Lublina wydadzą Twoje pieniądze w 2020 roku?

Wskaż swoje miesięczne wynagrodzenie brutto:

tyle zarabia: brak;
kwota: 0

podatek, który trafia do budżetu miasta:

53.19

w tym na:

 • Transport i łączność

  0
 • Utrzymanie i remonty dróg

  0
 • Gospodarka mieszkaniowa

  0
 • Administracja publiczna

  0
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  0
 • Obsługa zadłużenia

  0
 • Oświata i wychowanie

  0
 • Ochrona zdrowia

  0
 • Pomoc społeczna

  0
 • Polityka społeczna i wczesna edukacja

  0
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  0
 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  0
 • Sport

  0
 • Rodzina

  0
 • Cześć równoważąca subwencji oświatowej

  0
 • Rezerwy ogólne i celowe

  0
 • Działalność usługowa

  0
 • Inne

  0