Zintegrowany System Miejskiego Transportu publicznego w Lublinie

Zakres projektu:

* budowa sieci trakcji trolejbusowej – trakcja dwukierunkowa 25,0 km i jednokierunkowa 1,4 km, łącznie 26,4 km, wraz z systemem zasilania (9 podstacji trakcyjnych),
* budowa nowej zajezdni trolejbusowej (1 szt.),
* zakup nowego taboru trolejbusowego (70 szt.), autobusowego (100 szt.), wozów technicznych (3 szt.),
* budowa Systemu Zarządzania Ruchem i Systemu Zarządzania Transportem Publicznym,
* przebudowa ulic i skrzyżowań w ramach rozbudowy sieci trakcji trolejbusowej.

źródło: www.bip.lublin.eu

źródło: www.bip.lublin.eu