Przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka (od Grabskiego do Grenadierów)

Wykonano przebudowę ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie, odcinek od ul. Grabskiego do zaprojektowanej zatoki autobusowej przy ul. Grenadierów obejmującą: wymianę warstw bitumicznych nawierzchni jezdni, istniejących krawężników, przebudowę chodników, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego poszerzającego istniejący chodnik oraz zatok postojowych i autobusowych wraz z przyległymi peronami, a także wpustów oraz studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wykonano oznakowanie poziome i pionowe, przesadzono istniejące krzewy oraz wykonano trawniki.

Koszt: 5 647 500,01 zł

źródło: Fundacja Wolności

źródło: Fundacja Wolności