Rozbudowa DPS Kalina

Projekt realizowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i ma na celu poprawę skuteczności pomocy społecznej w Gminie Lublin poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług spełniających standardy i potrzeby osób starszych Domu.