Remont ul. Zemborzyckiej o długości ok. 1 885 mb (od skrzyżowania z ul. Kunickiego do ul. Diamentowej)

W wyniku przeprowadzonych prac wykonano wymianę warstw bitumicznych nawierzchni jezdni, wymianę krawężników, wymianę oraz regulację wysokościową nawierzchni chodników wraz ze zjazdami do posesji. Wykonano ścieżkę rowerową z betonu asfaltowego, remont 4 zatok autobusowych wraz z przyległymi peronami, remont wpustów oraz studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oznakowanie pionowe i poziome oraz odtworzono Trawniki.

Koszt w roku 2013: 3 544 083,87 zł

Zemborzycka2