Przedłużenie ul. Mełgiewskiej

2013: W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację dróg dojazdowych do obwodnicy miasta. Wydatki dotyczyły również końcowego rozliczenia zadania. Zadanie dofinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Całkowita wartość projektu wyniosła 131.441.006 zł. Łączna kwota dofinansowania na realizację projektu stanowi 67.285.624 zł.

(źródło: www.bip.lublin.eu)

(źródło: www.bip.lublin.eu)