przebudowa ul. Głuskiej

Łączna długość przebudowanej ulicy wynosi 3 024,76 mb. W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (m.in. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, odkopanie i wyjęcie słupków do znaków, zdjęcie znaków drogowych, frezowanie nawierzchni, mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa, rozebranie chodników, nawierzchni, krawężników betonowych, ogrodzenia, poręczy ochronnych, zdemontowanie wiat przystankowych, roboty ziemne (wykopy, formowanie nasypów), podbudowy, nawierzchnię (warstwę podbudowy asfaltowej i warstwę wiążącą), krawężniki, obrzeża, wykonano chodniki z kostki brukowej oraz na odcinku od kościoła parafialnego w kierunku Gminy Głusk po prawej stronie wykonano chodnik z kostki granitowej szarej (trakt historyczny), zjazdy, ścieżkę rowerową (od mostu do ul. Wyzwolenia), zatoki autobusowe i miejsca postojowe. Wykonano i zabezpieczono antykorozyjnie przez malowanie całą konstrukcję przepustu, obrukowano stożki. Wykonano większość prac związanych z przebudową mostu na rzece Czerniejówce tj. płytę z nadbetonu, warstwę wiążącą na moście, nowe kapy chodnikowe, nowe krawężniki granitowe, wyszpachlowano i wymalowano cały obiekt. Wykonano nowe bariery energochłonne i balustrady mostowe, schody skarpowe, obrukowanie stożków mostowych z dybli betonowych. Zaawansowanie prac mostu i przepustu wyniosło 75 %. W ramach zadania nastąpiła budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa gazociągu, sieci wodociągowej, sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, przebudowano oświetlenie drogowe.

 

Gluska