przebudowa ul. Filaretów

Z powyższej kwoty sfinansowano:
– wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy na odcinku od ul. Głębokiej do ul. Zana opracowaną w 2012 r. (169.373,14 zł) oraz nadzór autorski przy realizacji wiaduktu nad tzw. „Suchą Doliną” (2.275,50 zł).
– roboty polegające na budowie dodatkowego pasa do skrętu w prawo z ul. Filaretów w ul. Głęboką. Wykonano poszerzenie jezdni w celu wydzielenia dodatkowego drugiego pasa do skrętu w prawo. Nowo poszerzony odcinek zawiera się między ul. Urmowskiego oraz ul. Głęboką, długość przebudowy wynosi 141 mb. (1.166.826,62 zł).
– roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka ul. Filaretów od ul. Głębokiej do ul. Zana. Wykonano budowę nawierzchni jezdni ul. Filaretów na długości 788 mb wraz z oświetleniem drogowym, odwodnieniem, przebudową trakcji trolejbusowej, przebudową sygnalizacji świetlnej, przebudową urządzeń teletechnicznych oraz kanalizacji deszczowej, sieci elektrycznych, wodociągowej i gazowej (7.983.860,66 zł).
– przebudowę ul. Filaretów na odcinku od ul. Zana do ul. Jana Pawła II oraz dwóch wiaduktów nad doliną „Przełęcz” w ciągu ul. Filaretów o długości około 1340 mb. Wykonano przebudowę jezdni wraz z 2 wiaduktami – dwie jezdnie po 2 pasy ruchu, przebudowę istniejących zatok autobusowych, przebudowę istniejących chodników, budowę ścieżek rowerowych obustronnych, przebudowę zieleńców, ustawiono krawężniki i obrzeża, wykonano oznakowanie pionowe, poziome, przebudowę istniejących skrzyżowań z ulicami bocznymi, usunięto kolizje z istniejącą infrastrukturą (12.177.000,00 zł).

 

Filaretow7