Przebudowa skrzyżowania Al. Kompozytorów Polskich i ul. Koncertowej

Z powyższej kwoty sfinansowano przebudowę skrzyżowania ulic: Koncertowej, Kompozytorów Polskich i ulicy „bez nazwy” KDD w postaci ronda turbinowego. W ramach inwestycji położona została nawierzchnia jezdni i pierścień wokół wyspy z kostki betonowej, wykonano budowę zatok autobusowych w ul. Koncertowej, obustronnych chodników z kostki betonowej oddzielonych od jezdni zieleńcem (przyległym do jezdni tylko po stronie zachodniej północnej części ul. Koncertowej), budowę ścieżki rowerowej (po stronie wschodniej północnej części ul. Koncertowej), budowę zjazdu do kościoła, przebudowę kanalizacji deszczowej. Wykonano oświetlenie uliczne na przebudowanym skrzyżowaniu, przebudowę sieci wodociągowej – komorę wodociągową, przebudowano i zabezpieczono sieci telekomunikacyjne oraz w niezbędnym zakresie urządzenia obce kolidujące z rozbudową ulicy. Wykonano oznakowanie drogowe, poziome i pionowe oraz zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.