Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego

Powyższa kwota przeznaczona została na: zakup 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem do prowadzenia działań chemiczno-ekologicznych I kontenera na środek pianotwórczy (1.178.194,25 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe, obsługę prawną oraz promocję projektu. Głównym celem projektu była poprawa stanu zachowania bioróżnorodności oraz zapobiegania degradacji środowiska naturalnego. Wartość projektu: 2.363.303 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Lata realizacji projektu: 2011-2013.