Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej

Projekt ma na celu podniesienie efektywności administracji publicznej poprzez budowę Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Lublin. W ramach projektu planuje się realizację działań związanych z rozbudową systemu informacji przestrzennej, w wyniku którego powstanie zintegrowany system informatyczny służący udostępnianiu i upowszechnianiu wiarygodnej informacji odnośnie przestrzeni miasta Lublin i zachodzących w niej zjawisk