Europejska Stolica Turystyki Rowerowej

Projekt ma na celu poprawę atrakcyjności turystycznej regionu oraz zwiększenie dostępności do oferty turystyczno – kulturowej na terenie Lublina. W 2014 roku roku planuje się budowę ścieżek rowerowych oraz wytyczanie pasów rowerowych w ruchu miejskim oraz zakup stacji rowerowych i rowerów.