Budowa zespołu krytych pływalnii przy Al. Zygmuntowskich 4

Koszt w 2013 roku: 6 241 345,12 zł

źródło: Fundacja Wolności

źródło: Fundacja Wolności