Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Wolskiej

W 2013 toku kontynuowano prace związane z budową obiektu w zakresie robót budowlanych oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych, a także wyposażeniem przedszkola. Wykonano place zabaw, ogrodzenie i parkingi. Dokonano podłączenia obiektu do sieci telefonicznej urzędu miasta (licencje, aparaty telefoniczne). Uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie. Zakończono realizację inwestycji.

Koszt w 2013 roku: 5 021 338,78 zł

źródło: Fundacja Wolności

źródło: Fundacja Wolności