Budowa miasteczka ruchu drogowego

W 2013 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy miasteczka ruchu drogowego oraz wykonano roboty budowlano – montażowe tj. wykopy, izolacje ścian fundamentowych, instalacje elektryczne i sanitarne zewnętrzne. Ponadto realizowano roboty budowlane przy budowie Hali Lodowej (roboty rozbiórkowe, ziemne, pale fundamentowe). Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej. W zakres planowanej inwestycji wchodzą prace budowlane wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakup wyposażenia. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 16.411.979 zł, natomiast kwota dofinansowania stanowi 3.749.350 zł. Lata realizacji: 2010-2014. Stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2013 roku (realizowanego również w ramach rozdz. 92605) – 12,21%.

źródło: bip.lublin.eu

źródło: bip.lublin.eu