Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego Jakubowice obwodnicy miasta

Poniesione wydatki obejmują wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji, opracowanie studium wykonalności dla projektu „Drogi dojazdowej do węzła „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 (przebudowa skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al. Sikorskiego, ul. Gen. B. Ducha, budowa ul. Poligonowej na odcinku od ul. Willowej do granicy miasta oraz budowa drogi wojewódzkiej nr 809 od granicy miasta do węzła drogowego „Jakubowice”) oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich budowy ul. Poligonowej. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania al. Solidarności, al. Sikorskiego, ul. Gen. B. Ducha. Stopień zaawansowania realizacji zadania do końca 2013 roku – 11,32%.

źródło: bip.lublin.eu

źródło: bip.lublin.eu