Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego Dąbrowica obwodnicy miasta

2013: W ramach wykorzystanych środków dokonano wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację dróg dojazdowych do węzła drogowego. Poniesiono wydatki na realizację robót rozbiórkowych, prac przy budowie obiektów inżynierskich: wiaduktu WD-1 w ciągu ulicy Głównej, wiaduktu drogowego WD-2 w ciągu ulicy Mgielnej, mostu drogowego MD-3 i MD-7 nad rzeką Czechówką, kładki KP w ciągu pieszo rowerowym CPR-1, wiaduktu WD-8 w ciągu al. Warszawskiej, przepustu PDR 9,9,1, murów oporowych z gruntu zbrojonego, ścian oporowych żelbetonowych. Prowadzono roboty drogowe na drogach serwisowych DD1, DD2, DD3, DD4, DD5 oraz roboty branżowe w ramach odwodnienia drogi, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, gazowej, energetycznej, oświetlenia drogowego. Ponadto poniesiono wydatki na pełnienie stałego nadzoru przyrodniczego dla budowy drogi, funkcji Menadżera Projektu oraz kompleksowego nadzoru autorskiego i geodezyjnego.

źródło: bip.lublin.eu

źródło: bip.lublin.eu