Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma

W 2013 roku zakupiono meble i wykładziny, sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy wraz ze sceną przenośną, sprzęt komputerowy i biurowy. Wydrukowany został także folder promocyjno-informacyjny DDK „Węglin”. Celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji życia kulturalnego, wzrost znaczenia kultury jako czynnika wpływającego na zwiększenie zatrudnienia i poziomu życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy poprzez budowę i wyposażenie domu kultury przy ul. Judyma. Całkowita wartość projektu: 2.935.660 zł, łączne dofinansowanie ze środków europejskich: 2.054.962 zł. Zadanie realizowane przy udziale Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Lata realizacji: 2007-2013.

fot. Bartek Żurawski (źródło: www.bip.lublin.eu)

fot. Bartek Żurawski (źródło: www.bip.lublin.eu)