Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych etap II

W 2013 roku kontynuowano i zakończono prace budowlane w zakresie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej i ul. Cienistej w zakresie konstrukcji ścieżki rowerowej i wykonania warstwy jezdnej ścieżek rowerowych. Zakończono realizację projektu w wyniku, którego wybudowano ponad 5 km długości ścieżki rowerowej. Zakupiono również witrynę internetową na potrzeby projektu. Zadanie realizowane było przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 4.425.540 zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 2.760.641 zł. Celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę systemu ścieżek pieszorowerowych w Lublinie. Lata realizacji projektu: 2012-2013.

źródło: bip.lublin.eu

źródło: bip.lublin.eu