Budowa basenu przy ul. Łabędziej

W 2013 roku kontynuowano i zakończono roboty budowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne w zakresie robót wykończeniowych. Realizowano prace z zakresu zagospodarowania terenu (drogi, parkingi, nasadzenia drzew i krzewów, trawniki, rabata żwirowa, plac zabaw, ogrodzenie). Opracowano zamienną wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą zmiany funkcji pomieszczeń w budynku pływalni i przystosowania obiektu do utworzenia placówki rehabilitacyjnej. Ponadto w ramach prac uzupełniających wykonano ogrodzenie od strony wschodniej i nasadzenia drzew, rozbudowę instalacji elektrycznej i teletechnicznej, studnie przy komorze wodomierza oraz studnię chłonną. Nad realizacja inwestycji prowadzono nadzór autorski.

źródło: Fundacja Wolności

źródło: Fundacja Wolności