Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF