Przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od wiaduktu w ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Krasińskiego wraz z remontem kładki nad ul. Bohaterów Monte Cassino