składki z tytułu członkostwa w Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”