wytyczenie pasów rowerowych, zakup rowerów i stacji rowerowych (ze środków europejskich)