opłacenie składek z tytułu członkostwa w organizacjach turystycznych