usługi sprzedaży i wydatki związane z kontrolą biletów