zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich