Zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich