budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie