zadania w ramach budżetu obywatelskiego – inwestycje