organizację zajęć na obiektach z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych i innych podmiotów