objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o