Utrzymanie obiektów sportowych, boisk osiedlowych o boisk „Orlik”