Przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1