Dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto