Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki