Wydatki związane z utrzymaniem 6 domów pomocy społecznej prowadzonej przez miasto