Wydatki związane z utrzymaniem 6 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto