Placówki opiekuńczo-wychowawcze (równie te nieprowadzone przez miasto)